.

.

E-posta Yazdır PDF

ORUÇ FIKHI -5

İTİKAF  SADAKAYI  FITIR

İTİKAF BABI

İtikâf, sünnet-i müekkededir. Adamakla vacib olur. Bu itikâf, cemaatle namaz kılınan mescitte, niyyetle beraber beklemektir. En azı, İmamı A’zam’a göre bir gündür. Ebu Yusuf’a göre günün ekse-risidir. İmamı Muhammed’e göre bir anlıktır.

Vacib olan itikâflarda oruç tutmak şarttır. Bir rivayette nafile-de de oruç tutmak aynı şekilde şarttır. Kadın, evindeki mescid (yaptığı odasında) itikâfa girer.

İtikâfa giren kişi beşeri ihtiyaçları, cuma vaktinde cumayı sünnetleriyle beraber idrak edecek kadar bir vakitte müstesna olarak (diğer şeyler için) dışarı çıkmaz. Cuma için gittiği camide daha fazla beklemez, eğer orada beklese itikâfı bozulmaz. Özürsüz mescidden bir an çıksa itikâfı bozulur. İmameyne göre günün ekse-risinde çıkmadıkça itikafı bozulmaz.

İtikâfa giren kişinin yemesi, içmesi, uyuması mesciddedir. (Ticaret) Eşyalarını mescitte hazır etmeden satması veya satın alma sı caizdir. İtikâf ta olmayanlar için mescitte alış veriş caiz değildir.

(İtikafta olana) Cima etmek, cimaya götüren fiilleri yapmak haramdır. Unutarak ta olsa cima etmesiyle veya gece (cima etme-siyle) itikafı bozulur. Tutmakla, öpmekle veya iki yolun haricindeki bir cima (oynaşmak) ile meni gelirse yine itikafı bozulur, eğer meni gelmezse itikafı bozulmaz.

İtikâfta olanın sürekli susması veya hayırdan başka şeylerle konuşması mekruhtur.

Her kim sadece gündüzlerin itikâfını nezrederse, onların gece-lerinde de itikâf  lazımdır. Eğer iki gündüzün itikâfını nezrederse, geceler ile birlikte iki günü itikâf etmesi lazımdır. Ebu Yusuf evvelki günün gecesinde ihtilaf etti. Şayet, özellikle gündüzleri niyet etse, sahihtir. Kendine lazım getirmese bile, peş peşe itikâf etmesi lazım-dır.

Nafile olarak başlanan itikafın tamamlanması vacibtir. İmamı Muhammede göre bu lazım gelmez.

 

SADAKA-İ FITIR BABI

Sadaka-i fıtır, asli ihtiyaçlarından fazla olarak, artıcı olamasa bile nisab miktarı mala sahib olan müslüman, hür üzerine vacibtir. Bu miktar nisab ile, kişinin zekat alması haram olur, kurban kesme-si vacib olur. (Kendisi zekat alamaz halde olanlar, sadaka-i fıtır verme-lidirler.)

Kendinden, fakir olan küçük çocuğundan, kafir bile olsa hizmet için olan kölesinden dolayı sadaka-i fıtır vermek vacibtir[1] Aynı şekilde müdebber kölesi ve ümmü veled olan cariyesi için de verilmesi vacibtir. Hanımından dolayı, büyük çocuğundan, zengin olan küçük çocuğundan dolayı vermek vacib olmaz. Belki küçük çocuğun malından sadaka-i fıtır verilir. Deli olanın hükmü, küçük çocuk gibidir. Mükateb kölesi için, ticaret için izin verdiği köleler için, kaçmış kölesi için sadaka-i fıtır vermesi vacip değildir. Ancak kaçmış köle döndükten sonra müstesnadır. (fitresini vermesi gere-kir.)

İki kişi arasında ortak olan bir veya bir kaç köle için de fitre vermek vacib değildir. İmameyne göre her bir ortak üzerine, sahib oldukları başlar (köleler) için fitre vacibtir; yarım hisse için  fitre vacib olmaz.

Şart muhayyerliği ile bir köle satılsa, bunun fitresi (neticede) mülkiyet kim için yerleşirse onun üzerine vacibtir.

Sadaka-i fıtır bayram gününün fecri sâdığının doğmasından sonra vacib tir. Bundan evvel ölen, veya bundan sonra müslüman olan veya bundan sonra doğanın üzerine sadaka-i fıtır vacib olmaz.

Fitreyi her hangi bir müddet farkı olmaksızın, bayram günün-den evvel vermek sahihtir; bayram namazından evvel fitreyi ver-mek menduptur. Bayram namazından sonraya bırakmak ile fitre kişinin üzerinden sakıt olmaz. (Borç olarak yerleşince, ancak ödemek le düşer.)

Fitre buğdaydan, buğday unundan, buğday kavruğundan yarım sa’dır, hurmadan ve arpadan bir sa’dır. (İmamı A’zam’a) göre kuru üzüm buğday gibidir. İmameyne göre kuru üzüm arpa gibidir, bu görüş te Hasan İbni Zeyad’ın İmamı A’zam’dan yaptığı rivayettir.

Sa’ Irak bölgesinin mercimek ve küçük bakla gibi hububattan sekiz rıtlını içine alan ölçektir.[2] Ebu Yusufa göre sa’ beş rıtıl ve bir rıtlın üçte birini içine alan ölçektir. Şayet fitre olarak iki men buğ-day verse sahihtir. Bu hüküm İmamı Muhammedin hılafınadır.

Buğday ile diğer şeylerin satın alınabildiği yerlerde, fitre ola-rak buğday vermek efdaldir. Ebu Yusuf’a göre dirhem (kıymetini) vermek efdaldir.

 [1] Zira bunlar kendi sorumluluğu altındadır.

[2] Sa’ takriben 3 kilo 200 gramdır. Bu zananda kıymetini vermek fakirler için daha uygundur.

http://www.alikarahoca.net/videolar/videobak/203/fikih-sohbetleri/oruc-fikhi-5-multeka.html

Yasal uyarı : Sitedeki sohbet, yazı ve resimler; üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ve kaynak göstererek alınabilir.
Üzerinde değişiklik yapılması, ticari amaçla kullanılması hukûken yasaktır.