KIYAMET ALAMETLERİ

Giriş
Kıyametle ilgili Ayeti Kerime
Kıyametle İligili Hadisi Şerif
Hz. Mehdi ile İlgili Hadisi Şerif
Siyah Bayraklılar
Kimdir Bu?
"İsmi Benim İsmime Uyar"
Mektubattan Hz.Mehdi
Yeryüzünün Dört Maliki
Güneş Tutulacak
İki Grup Savaşicak

MEKTUBATI RABBANİ’DE
KIYAMET ALAMETLERİ  VE MEHDİ
Peygamberimizin haber verdiği kıyamet ala- metlerinin hepsi haktır. Onlarda meydana gelme- me ihtimali yoktur.
Adetin hılafına, batıdan güneşin doğması.
Mehdi (Aleyhisselam)’nin zuhuru.
Ruhullah İsa (Aleyhisselam)’nın gökten inmesi. Deccal’ın çıkması. Ye’cüc ve Me’cücün çıkması. Dâbbetül arzın çıkması.Sonra bir dumanın ortalığı kaplayıp, onları elim bir azabla azablandırması. Sıkıntıdan insanlar şöyle der: “Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır, biz mü’minleriz."